IELTS Troubleshooter

تصحیح و ارائه فیدبک برای ارتقای نمره رایتینگ تسک 1 و 2 آیلتس
با حضور دکتر میری ، دکتر صالحی پور و استاد افخمی

دیدگاهتان را بنویسید

جدیدترین اخبار و رویداد ها

فرم مشاره

آموزش های رایگان زبان در اینستاگرام کالج میلاد